ข่าวประชาสัมพันธ์

SET Social Impact Gym 2020

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  คุณ สริยกานต์​ ขจรรัตนเดช ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ (ขวาสุด) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ SE – SET ร่วมกับ mai และ maiA ในโครงการ “ SET Social Impact Gym 2020” ผนึกพลัง  บมจ. ใน mai ร่วมเป็นโค้ชพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม

SET Social Impact Gym 2020

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโครงการ“SET Social Impact Gym 2020” มุ่งพัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืน คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ SET Social Impact Gym 2020 และร่วมเสวนาในหัวข้อ “SE เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการเตรียมตัวเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ณ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ SMEs Development Bank เข้าร่วมฟัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
SET social impact 2019
TOP