ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

 • การศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป

ลักษณะงาน

 • ติดต่อเสนอขายสินค้าบริการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ทำยอดขายตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯตั้งไว้

 • หาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม

ความสามารถประจำตำแหน่ง

 • มีความมุ่งมั่นในงานขาย มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรับผิดชอบต่องาน มุ่งมั่น ตั้งใจ ชอบพบปะผู้คนและรักในงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่องานภายนอก

 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 • มีความสามารถในการโน้มน้าวและปิดการขายได้

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี

 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน

 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชนในสายการเงิน

 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20-25ปี

 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชีหรือคอมพิวเตอร์

 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสาร

ที่อยู่

999 / 9 , 10 , 11 ม.9 ถนนประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร

(662) 816 9315

TOP