ขอต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ไดว่า อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์มาตรฐานอเมริกา  ดำเนินธุรกิจระบบงานไฟฟ้ามากว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี 2541 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นในปี 2541 หนึ่งล้านบาท ในปี 2553 บริษัทได้ขยายกลุ่มธุรกิจไปสู่ภาคการผลิตต่อเนื่อง โดยการแปรรูปเหล็ก GALVANIZED สำหรับโครงสร้างทั่วไป ต่อมาได้ขยายกลุ่มสินค้าประเภทท่อโครงสร้างอเนกประสงค์ ประเภททรงกลม ภายใต้แบรนด์ ZIGA ในปี 2555 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท
ในปี 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 180 ล้านบาทและ260 ล้านบาท และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่สำนักงาน:
999 /9,10,11 ม.9 ถนนประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: (662) 8169-315
โทรสาร: (662) 8169-315 #444

TOP