ข่าวประชาสัมพันธ์

มิติหุ้น – เปิดแผนธุรกิจ ZIGA


ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ  CEO

ZIGA ลุยน่านน้ำเหล็กโครงสร้าง

หลังมรสุมผ่านพ้น หัวเรือใหญ่แห่ง ZIGA ขอกำหนดโชคชะตาด้ว
ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คุณ ศุภกิจ งามจิตรเจริญ  CE
TOP