DAIWA

          ธุรกิจท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ในอาคาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวางระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารทุกประเภท การแข่งขันของผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟ เน้นที่เรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญและความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทเป็น 1 ใน 4 ผู้ผลิตและจำหน่ายที่ได้มาตรฐานสากล(under laboratories)จึงได้รับความไว้วางใจในโครงการใหญ่ระดับประเทศและต่างประเทศมากมาย อาทิ สนามบิน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม รถไฟฟ้า

          บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะ จากญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทเชิญมาอบรมและพัฒนาสินค้าร่วมกัน ในปัจจุบันบริษัท วางตำแหน่งสินค้าระดับบน เพื่อกระจายสินค้าสู่โครงการขนาดใหญ่เท่านั้น ผ่านทางเจ้าของโครงการโดยตรงและตัวแทนจำหน่าย

001

          ในบริบทที่ประเทศไทย มีการขยายโครงการทั้งระบบสื่อสาร ระบบคมนาคม รวมทั้ง ระบบสาธารณูปโภคในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการวางระบบไฟฟ้า บริษัทฯมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ภายใต้ แบรนด์ DAIWA คือ เครื่องหมายแห่งคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจด้วยมาตรฐานสากล

TOP