ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ณ โรงภาพยนตร์ที่ 8 , พารากอนซีนีเพล็กซ์ , ชั้น 6 สยามพารากอน
จัดงานโดย บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ คณาจารย์จาก Chula Systems Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TOP