ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน

Qualification

 • Bachelor or master degree in supply chain management , logistics ,engineering or relating fields.
 • Age below 35
 • 2-3 years experience in planning, analytical or relevant fields will be advantage.
 • Good computer literacy ,Dynamic Ax or sap will be advantage
 • Strong quantitative and analytical skills
 • Able to work under pressure

Job description

 • In-depth knowledge of supply chain engineering operations and best practices.
 • Manage and control the flow of the incoming materials and outgoing finished products efficiently.
 • Gathers and interprets relevant data(cost, productivity, demand,etc.)
 • Identifies opportunities and implements actions to achieve efficiencies.
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Good team player
 • Can do attitude

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

 • การศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป

ลักษณะงาน

 • ติดต่อเสนอขายสินค้าบริการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ทำยอดขายตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯตั้งไว้

 • หาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม

ความสามารถประจำตำแหน่ง

 • มีความมุ่งมั่นในงานขาย มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรับผิดชอบต่องาน มุ่งมั่น ตั้งใจ ชอบพบปะผู้คนและรักในงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่องานภายนอก

 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 • มีความสามารถในการโน้มน้าวและปิดการขายได้

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี

 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน

 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชนในสายการเงิน

 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20-25ปี

 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชีหรือคอมพิวเตอร์

 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสาร

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 

 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 

 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

 • มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ

อัตรเงินเดือน 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น

สมัครงานเดี๋ยวนี้

 

ที่อยู่

999 / 9 , 10 , 11 ม.9 ถนนประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร

(662) 816 9315

TOP